Chips the Fica

Chips the Fica

Auto broj 5 i novi početak

Nije bolest sve što boli – jedna od omiljenih izreka onih koji komentarišu, najčešće, nešto što im je strano, neobično, u najmanju ruku nesvakidašnje. Ponekad za samu sebe ovo kažem, osvrćući se u šali na broj auta koje imam, na moj odnos sa njima i nešto što je počelo kao hobi a preraslo u nešto mnogo veće. Kao i na to da mi je najčešće u voznom stanju jedan, eventualno dva, dok sam ostatak ili

Top